Nieuwe dienstregeling Arriva Zuid-Holland Noord

 

Hallo Marty en meelezers,

Deze keer een fotoreportage die zowel voor Marty als voor mijzelf dichtbij huis is ontstaan: bedoeld om wat nieuwigheden in de Arriva-dienstregeling voor Zuid-Holland Noord m.i.v. 9 januari 2022 in beeld te brengen. En misschien een aardige aanvulling op de "Stadswandeling Leiden", onder welke titel Marty zelf heel wat foto's uit Leiden op de website plaatste.

De wandeling van Marty vond duidelijk op een werkdag plaats, want we zien daarbij onder meer lijn 7 in Leiden dienstdoen. Mijnerzijds voeg ik een flink aantal weekendplaatjes van Leidse stadsbussen toe (een op een zaterdag gemaakt, de overige op zondagen) omdat er dan een groot aantal (elektrische Volvo 7900-)stadsbussen beschikbaar is om ook op streeklijnen vanuit Leiden te rijden. Dit betreft in principe alle ritten op lijn 38 naar Katwijk (ook op zaterdag; maar dit gold in de vorige dienstregeling al voor het lijnenkoppel 37/38) en op lijn 187 naar (jawel!) Boskoop. Verder veel ritten op lijn 56 naar Leimuiden en diverse ritten op de lijnencombinatie 20/21 naar Noordwijk. Maar er wordt wel eens van afgeweken en dan krijg je plotseling op zondag tÚch een gebruikelijke VDL Citea-bus op bijvoorbeeld lijn 187 voor je camera.

Intussen is streeklijn 90 (ooit een mooie doorgaande verbinding Haarlem - Den Haag v.v. via een aantal kustplaatsen) nog verder verbogen dan al het geval was, waardoor een gekromde route tussen Lisse en Leiden via Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk en Rijnsburg is ontstaan. Hiermee is lijn 37 Katwijk - Rijnsburg - Leiden v.v. opgegaan in lijn 90, maar heeft lijn 90 het routegedeelte Katwijk - Wassenaar (o.a. Duinrell) - Den Haag v.v. verloren. Dat laatste is gedeeltelijk gecompenseerd door een routeaanpassing van Qliner 385 en door lijn 385 nu ook 's avonds en in het weekend, eenmaal per uur, zijn volledige route te laten rijden, d.w.z. niet alleen het vaste routegedeelte Sassenheim - Voorhout - Noordwijk v.v., maar ook Noordwijk - Katwijk - Wassenaar - Den Haag v.v. Om reizen over de oude route van lijn 90 naar en vanuit Den Haag niet al te moeilijk te maken, heeft Arriva bij de halte Gemeentehuis te Katwijk (of bij de halte Boerenburg te Noordwijk) een goede overstapmogelijkheid van lijn 90 op lijn 385 resp. andersom gecreŽerd, maar dat geldt niet op alle uren! Dus reizigers zullen zichzelf waarschijnlijk niet zo gemakkelijk meer aan deze doorgaande verbinding toevertrouwen. Op Qliner 385 rijden normaliter blauwe Qliner-Volvo's, maar af en toe ook wel eens een R-Net-soortgenoot, zoals de afbeeldingen van Volvo 8900-bus 7703 laten zien.

Lijn 38 Katwijk - Valkenburg ZH - Leiden v.v. moest worden losgekoppeld van de (immers opgeheven) lijn 37, maar rijdt nu te Katwijk vanaf de halte Duinvallei (alwaar ook Qliner 385 en de R-Net-lijnen 430, 431 en 432 halteren), uitsluitend op werkdagen, door naar de "Unmanned Valley" (bedrijventerrein waarop onder meer met "drones" wordt geŽxperimenteerd). Hierdoor kon het spitslijntje 35 vervallen. In de spits werd lijn 38 in verband hiermee qua frequentie verdubbeld tot een halfuurdienst, maar in de avonduren verviel deze lijn.

Het Bio Science Park en het Universiteitsterrein te Leiden worden - met een iets gewijzigde route - nog steeds bediend door lijn 38, maar de halve-daglijn 221 (een routevariant van lijn 21) en de extra spitslijn 621 kwamen hier te vervallen. In plaats daarvan werd dit gebied ook in de route van lijn 90 opgenomen en kwam er een lokale lijn 9 met veel spitsritten bij, die in de ochtendspits vanaf het Bio Science Park over de Wassenaarseweg terugkeert naar station Leiden Centraal en in de middagspits de omgekeerde lus rijdt. Bijna alle ritten van lijn 9 worden met een VDL Citea-streekbus gereden. Gedurende de eerste weken konden deze nieuwe routes, vanwege vertraagde gereedkoming van de benodigde infrastructuur, nog niet volledig worden gereden, waardoor de op de foto's weergegeven aanduidingen "via Wassenaarseweg" op lijn 9 en "via Bio Science Park" op lijn 90 geen van beide klopten.

Een andere wijziging in de dienstregeling hield in dat de route van Qliner 383 te Capelle aan den IJssel enigszins werd aangepast om de opheffing van RET-lijn 37 aldaar te rechtvaardigen. Waarschijnlijk om deze reden werd de route minder geschikt bevonden om hierop nog 13 meter lange Volvo's in te zetten en moeten de gebruikers van deze lijn voortaan genoegen nemen met VDL Citea-materieel. Ook kreeg deze lijn op het routegedeelte tussen de stations Zoetermeer Lansingerland en Den Haag Centraal overdag op werkdagen een continue uurdienst in plaats van alleen een halfuurdienst tijdens de spits. Aldus verschijnen er toch nog regelmatig VDL Citea-bussen van Arriva op het Haagse station Centraal, ondanks het verdwijnen van lijn 90 alhier en de eerder gerealiseerde overdracht van de gehele lijn 45 vanuit/naar Leiden aan EBS.

Tussen de stations Zoetermeer Lansingerland en Den Haag Centraal verdwenen echter ook de spits-Qliners 380 en 381 vanuit en naar Alphen aan den Rijn, die - waaraan Jeroen Hoogduin eerder op deze website aandacht besteedde - geheel werden opgeheven, ten gunste van een frequentieverdubbeling op werkdagen overdag van streeklijn 165 tussen Alphen aan den Rijn en Zoetermeer-Centrum West via Hazerswoude.

Ten slotte: op de Kerstwebsite presenteerde onze webmaster een "afscheidsvideo" van een doorgaande rit Woerden - Nieuwkoop - Alphen aan den Rijn over de lijnen 101 en 247. Lijn 101 wordt namelijk in de nieuwe dienstregeling niet meer door Arriva zelf geŽxploiteerd. Naar verluidt, is de exploitatie van deze lijn uitbesteed aan Verhoef, die hiervoor over de korte VDL Ambassador-bus 8860 is komen te beschikken. Grappig is dat Verhoef, die in een inmiddels vrij ver verleden zelfstandig een buslijn tussen Driebruggen en Woerden exploiteerde (destijds lijn 183; thans onderdeel van buurtbuslijn 724), nu opnieuw een beperkt aantal keren per dag met een lijnbus op station Woerden verschijnt. Toen ik bus 8860 afgelopen week in deze nieuwe functie filmde, kon ik daarop echter geen enkele aanduiding van de nieuwe onderaannemer vinden.


Tijd om weer op zoek te gaan naar andere leuke dingen in ons nationale openbaar vervoer!

Groeten,

Dick van der Goot
e-mail: dvdgoot@outlook.com
twitter: @DickvanderGoot

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan