Met de NZH-bus onderweg

 

Vrijdag 12 mei 2017 was de presentatie van mijn fotoboek over de NZH-bussen voor familie, helpers en sponsoren. Het NZH Vervoermuseum in Haarlem stelde hiervoor hun kantine beschikbaar. Na een welkom met gebak van de uitgever richtte ik het woord tot mijn dochter Petra, omdat ik het boek aan haar (en haar man Jeroen) had opgedragen als dank voor alle steun die zij mijn vrouw en mij hebben gegeven tijdens mijn  zware ziekte van ruim vijf jaar geleden. De tweede die een exemplaar kreeg was Frank v.d. Boogert, die mijn enorm heeft geholpen met de grote lijnen en het correcte gebruik van de Nederlandse taal. De tweede helper, Kees v.d. Zwaard, was wegens vakantie niet aanwezig. Daarna was het de beurt aan voorzitter Tonnie Hodes en archiefmedewerker Rob Wilders, beiden van het NZH-Vervoermuseum. Zij hebben mij prima geholpen en de weg gewezen.
Rob Daale nam namens de Autobus Documentatie Vereniging een boek in ontvangst als dank voor de verleende startsubsidie. Natuurlijk kregen mijn kleindochters ook een exemplaar. Als laatste ontving mijn neef Douwe Stapersma een boek vanwege zijn inbreng  en onze gezamenlijk start van de autobushobby.
Na afloop werd er nog een klein rondje door het museum gemaakt, waarbij mijn kleindochters direct de Boedapester tram en de oude (SVA) Crossley bus wisten te waarderen.

 

De presentatie voor het grote publiek van mijn fotoboek “met de NZH-bus onderweg” vond op zaterdag 13 mei 2017 plaats in hetzelfde museum. Dat had deze gelegenheid aangegrepen er een mooi evenement aan te koppelen: Autobussen 50 jaar en ouder. Dit bleek een goede greep, want er was de hele dag een flinke toeloop van belangstellenden. Voor de officiële opening mocht ik al verscheidene aantallen boeken signeren. Frank v.d. Boogert was zo aardig mij te assisteren om de belangstellenden op te vangen.
Omstreeks het middaguur opende oud NZH-directeur en erevoorzitter van het museum, André Testa, het evenement en stelde mij als samensteller van het boek voor aan het publiek. Vervolgens mocht ik de toegestroomde menigte toespreken en vertellen over beweegredenen waarom ik dit boek had gemaakt. Daarna kreeg André Testa een exemplaar van het boek overhandigd.
Hierop volgde de openingsplechtigheid van het evenement door het wegtrekken van een NZH-vlag door de heer Testa van de kop van de NZH stadsbus uit de 60-er jaren.

De hele middag was het druk en bleven er mensen komen en gaan. Wellicht had de oproep, die ochtend op Radio Noord-Holland, zijn werk gedaan. Zo kon men ook met diverse museumbussen een rondritje door de omgeving maken en er waren verschillende kraampjes op hobbygebied waar men zijn geld kwijt kon. Op een gegeven moment ben ik de tel kwijt geraakt hoeveel handtekeningen ik had gezet, maar aan het eind van de dag vertelde de beheerder van de winkel dat er zo’n 75 exemplaren van het NZH-boek waren omgezet. Dit naast de circa 300 intekeningen die tevoren al bij uitgeverij De Alk waren geplaatst.
De uitgever heeft de productie dit boek aangegrepen om een herdruk in productie te geven van mijn uitverkochte fotoboek over Maarse & Kroon. Door deze combinatie kon hij volstaan met een kleinere oplage, maar het is in ieder geval weer beschikbaar. Zaterdag gingen er gelijk al vijftien over de toonbank.
Beide boeken zijn zowel verkrijgbaar bij het NZH-Vervoermuseum in Haarlem als bij uitgeverij De Alk in Alkmaar.

 

Met vriendelijke groeten,
Wim Vink

 

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan