Rondje stads- en streekvervoer in Nederland 2017-2018 (deel 4: Flevoland excl. IJsselmond)

 

Hallo Marty en meelezers,

Afgezien van de al in deel 3 – in combinatie met de provincie Overijssel – behandelde, uitgestrekte concessie Flevoland-IJsselmond, is de provincie Flevoland opdrachtgever voor het stadsvervoer te Lelystad, het stadsvervoer te Almere en de streekbuslijnen rondom Almere.

Voor de stadsdienst Lelystad werd medio 2011 voor het laatst een concessie uitgegeven; deze viel toe aan Arriva. Nadat deze stadsdienst een jaartje op de been werd gehouden met uit het vervoergebied Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (DAV) overgevlogen DAF/Wright-bussen, uitgerust met de karakteristieke Cummins-motor, deed Arriva Lelystad kennismaken met IVECO Crossway-stadsbussen. Die laatste rijden in Lelystad nog steeds rond en mogen dus ondertussen voldoende bekend worden verondersteld onder de geïnteresseerden. Echter, in latere jaren kwamen ook kleinere Irisbussen met een Heuliez-opbouw deze stadsdienst assisteren; ook deze Irisbusjes reden aanvankelijk in het concessiegebied DAV.

Het stads- en streekvervoer in en om Almere behoorde tot eind 2017 tot het Connexxion-domein. Bij de eerste aanbestedingen, die voor de stadsdienst in het begin van 2004 en voor het streekvervoer medio 2004 hun beslag kregen, werd het letterlijk en figuurlijk veelkleurige wagenpark voor het sterk gegroeide busvervoer in twee klappen rigoureus vernieuwd: VDL Ambassador-bussen en gelede Mercedes Citaro-bussen (met name voor lijn 1 en aanvankelijk lijn 5) verschenen op de stadsdienst en – een half jaar later – hoofdzakelijk Volvo 8700-bussen met dubbele achteras op de interlokale buslijnen vanuit Almere.

Toen Connexxion eind 2009 opnieuw de concessies voor zowel het stadsvervoer als het streekvervoer van Almere won, veranderde er weinig aan dit wagenpark. Alleen werden er voor de uitgebreide lijnen 152, 157 en 158 tussen Almere en Amsterdam nieuwe Volvo 8700-bussen aangeschaft, ditmaal met een lengte van ca. 13 meter en geen tandemassers; deze bussen werden in de latere R-Net-kleuren geleverd, en de drie genoemde lijnen werden twee jaar later dan ook opgenomen in het R-Net in zijn eerste vorm, onder de lijnnummers 322, resp. 327, resp. 328. Van de oudere 15-meter-Volvo’s werd een deel ingeruild; de overige exemplaren bleven hoofdzakelijk op de spitslijnen 153 en 155 naar Amsterdam-Zuidoost dienstdoen.

Tegen het eind van 2017 liep het Almeerse Connexxion-materieel dan ook voor een groot deel op zijn laatste benen. In de latere jaren waren er vanuit diverse hoeken in het vervoergebied van Connexxion andere bussen van dezelfde typen toegevoegd om zowel uitbreidingen in de dienstregeling als vervanging van kneuzen onder de soortgenoten mogelijk te maken. In 2014 kwam er, wat dat betrof, nog wat meer leven in de brouwerij. Een tiental gelede Van Hool-DAF-bussen uit het vrijgekomen voormalige GVU-wagenpark werd in Almere gestationeerd. Daartegenover moesten onder andere vanuit Almere gelede Citaro’s worden overgeplaatst naar Amstelland/Meerlanden om meer capaciteit te kunnen bieden op de steeds drukkere lijn 197 (thans onderdeel van R-Net-lijn 397) tussen Schiphol en het centrum van Amsterdam. Maar negen enkelvoudige Mercedes Citaro-bussen verhuisden weer van het Sternet rondom Schiphol naar de stadsdienst Almere.

In december 2017 kreeg Keolis de concessie voor stad en streek in en rondom Almere in handen. Het nieuwe lijnennet werd eenvoudiger en helderder van opzet. De frequenties op de nu als “metro” aangeduide stadslijnen werden verhoogd (op bijna alle lijnen een 5-minutendienst in de brede spits!), maar sommige reizigers, vooral forenzen, zagen hun directe verbindingen vervallen. Bij de nieuwe concessie behoorde uiteraard een nieuw wagenpark. MAN mocht de nieuwe stads- en streekbussen leveren; de meeste daarvan hebben vanwege hun lengte een dubbele achteras. Voor de verbinding met de afgelegen Nobelhorst zijn daarentegen Mercedes Sprinter-bussen aangeschaft: een middelgroot exemplaar (bus 6401) voor de spitstijden (lijn 25), en een 8-persoons buurtbus voor de uren daartussenin, een deel van de avond en de zaterdag overdag (lijn 525). Vooralsnog werd ook assistentie verkregen van een aantal oudere VDL Ambassador-bussen die nog onder de naam Syntus rijden en vanuit Overijssel naar dit gebied zijn gehaald. En ten slotte verschenen op de stadsdienst de eerste elektrische bussen, gebouwd door het Chinese Build Your Dreams (BYD); dat ik deze bussen bij mijn laatste bezoek alleen in de brede spits aantrof, zal te maken met de beperkte actieradius tussen de oplaadmomenten.

Eigenlijk had ik de vorige keer, bij de bespreking van de concessie Flevoland-IJsselmond, ook lijn 160 moeten noemen: deze lijn, die Almere via recreatiecentrum “De Eemhof” met station Amersfoort-Vathorst (aanvankelijk station Nijkerk) verbindt, behoort van origine bij de IJsselmond-concessies, maar werd door Connexxion altijd vanuit Almere geëxploiteerd (een tijdlang zelfs met 15-meter-Volvo’s). In het verlengde daarvan heeft heden ten dage Connexxion, thans optredend onder de naam OV Regio IJsselmond, lijn 160 uitbesteed aan het in Almere gevestigde Keolis. Voor deze lijn is, vanwege de beperkte dienstregeling, altijd slechts één bus tegelijkertijd nodig. Een keer zag ik een 12-meter-MAN-bus van Keolis op deze lijn dienstdoen, een andere keer een Overijsselse Syntus-wagen!

Nog wat toelichting bij de plaatjes:

• Te Lelystad trof ik het Irisbusje 6032 van Arriva aan. Deze bus bleek zelfs in het jasje van de stadsdienst Lelystad te zijn gestoken, maar lijkt weinig te worden ingezet. Op een van de afbeeldingen is ook de IVECO-stadsbus 6462 zichtbaar.
• In de nadagen van Connexxion te Almere en omgeving (in de provincie Utrecht reed Syntus al in plaats van Connexxion) “snapte” ik de oorspronkelijk Utrechtse VDL Ambassador-bus 4213 op lijn 160; deze bus was wel, als een van de weinigen uit zijn serie, in de nieuwe Connexxion-kleuren gestoken.
• De ex-GVU-bussen te Almere waren, naar mij verteld werd, niet zo geliefd bij de chauffeurs, maar de 4642 – met nog steeds het karakteristieke GVU-kastje voor het dienstwagennummer – liet zich nog wel even zien op de stadsdienst.
• Enkele weken voor het einde van de Connexxion-concessie maakte ik een rit met spitslijn 216 vanaf Schiphol-Oost naar Almere. Op deze aan Connexxion Tours uitbestede lijn reed de bijna 14 jaar oude Volvo 8700-bus 5617 (oorspronkelijk ingezet op Voorne Putten en Rozenburg). De echt wel aanwezige medepassagiers waren niet bepaald blij met het verdwijnen van deze verbinding aangezien het voor hen soms meerdere malen extra overstappen betekende.
• Ook van lijn 153 zouden forensen niet lang meer kunnen genieten. Evenmin als ikzelf van de Volvo 8700-bus 5654, waarmee ik nog eens was meegereden.
• Met de nieuwere Volvo 8700-bus 5717 op R-Net-lijn 328 keerde ik terug naar station Amsterdam-Bijlmer ArenA.
• Leuk was ook, nog tamelijk oude gelede Mercedes Citaro-bussen op de stadsdienst Almere aan te treffen, zoals hier Connexxion-bus 9101.
• Een “afscheidsrit” met diens soortgenoot 9151 stelde ik ook erg op prijs; deze wagen had immers lange tijd in Delft dienstgedaan (vooral voor spitsritten tussen Station en TU-wijk).
• Bij station Almere Centrum staat de grote MAN-bus 6006 van Keolis gereed voor een rit op stadslijn M2 (gekoppeld aan lijn M1), terwijl verderop het elektrische BYD-busje 6306 als lijn M3 zal vertrekken.
• Een van de nieuwe MAN-stadsbussen met dubbele achteras bij station Almere Buiten. Ik meen het wagennummmer 6032 te ontwaren; datzelfde nummer liet ik zopas nog van Arriva zien.
• Ook de voormalige lijn 156 naar Hilversum is nu een R-Net-lijn geworden: lijn 326, maar nog slechts tot de Carpoolplaats te Blaricum (overstappen op R-Net-lijn 320 van Connexxion). De MAN-tandemasser 6106 rijdt op deze rit
• Bij het P&R-terrein te Muiden sluiten de R-Net-lijnen 322 en 328 (buiten de spits) nog steeds op elkaar aan: hier de MAN-tandemassers 6113 resp. 6129 van Keolis.
• Keolis-bus 6203 is een van de MAN-bussen zonder djubbele achteras en vertrekt hier als lijn M7.
• Soortgenoot 6207 is hier gefilmd op het lijntje 22 vanaf station Almere Buiten naar De Vaart.
• Nog wat opnamen van de elektrische BYD-bus 6306.
• En de passagiers van OV Regio IJsselmond-lijn 160 moeten hier genoegen nemen met de uit het wagenpark van Syntus Overijssel geplukte VDL Ambassador-bus 4137.


Tot over een (hopelijk wat korter) poosje weer,


Dick

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan