Internetversie van het boek:

"De laatste bus op Dolle Dinsdag..."

Geschreven door Bart Rijnhout.

Bewerkt door Marty Werkman

homepage:

www.openbaarvervoerinboskoop.nl

 

Het oorlogsverleden heeft vooral voor onze ouderen, een diepe betekenis. De afgelopen oorlog heeft nog steeds zín uitwerking, we hoeven maar naar de media te kijken en we worden er dagelijks mee geconfronteerd.

De periode van de Tweede Wereldoorlog is overigens een van leegte, tegenstrijdigheden en raadsels.

Met grote trots mogen wij u dit verhaal presenteren, omdat de "Donkerste jarení voor HTM een levendige geschiedenis betekent, te meer omdat juist over die periode erg veel gegevens en documentaire voor ons nageslacht is achtergelaten in tegenstelling tot de vele andere collega-bedrijven waar de hoeveelheid documentatie bedroevend klein is.

Wat dat betreft heeft HTM een rijke geschiedenis!

Met veel enthousiasme hebben we dan ook deze unieke mogelijkheid met beide handen aangegrepen met als resultaat het verhaal dat nu ter uwe beschikking is.

Aan de ĎDE LAATSTE BUS OP DOLLE DINSDAG" werkten een fors aantal mensen mee, die elk een onmisbaar stukje hebben bijgedragen in de puzzel die de geschiedenis van de Autobusdienst-HTM in de Tweede Wereldoorlog vormt. Graag willen wij hen bedanken voor hun inzet. Op de eerste plaats collega Marty Werkman die het aandurfde om dit verhaal op zijn Website te plaatsen. Verder mocht ik putten uit de archieven van Hans Bredewold, J.Wierenga, Cees van der Veen, J.Voerman, A.D. van der Boom, S.O. de Raadt, A. Van Overveld, P.Kloosterman, J.H.Munter, H.van Beek, J.J.van der Veer, J.W.Blankwaard, L.Harders, P.Roerbag, reisbureau VIOS, R.Peters en E.Paridon.

 

Opmerkingen: Boek uitprinten? Met een laserprinter krijgt u een prachtig resultaat.
U neemt een pagina, selecteert deze, dan gaat u naar afdrukken en print het uit onder selectie. Vergeet niet als een pagina eindigt met VOLGENDE PAGINA u deze op de zelfde wijze dient uit te printen.

Veel succes,

Bart Rijnhout

 

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan